Stichting help Kakamega
 
De stichting Help Kakamega zoekt schoolgeld voor kansarme wezen in het voortgezet onderwijs : St.-Joseph’s High School in Kakamega. Dat is een stadje in Kenia, in het hart van Afrika.
Zie voor meer info http://www.kakamega.nl/
 
Tele Family Foundation
 
De Tele Family Foundation in Kenia wil alleenstaande moeders in staat stellen en toerusten om hen economisch zelfstandig te maken en een stabiele toekomst te bieden. Het is een onafhankelijke, niet-overheid gerelateerde organisatie. Er wordt handelsondersteuning aan de moeders geboden, dagopvang voor de kleine kinderen en onderwijs voor de oudere kinderen.
Zie voor meer info http://www.tfwt.nl
 
Stichting Support for Homa Hills
 
Hoofddoelstelling van SfHH is de jeugd van Homa Hills een betere toekomst te geven.
De stichting doet dat door samen met onze Keniaanse partners en de lokale gemeenschap in Kenia plannen te ontwikkelen en deze te realiseren. In de eerste jaren was de aandacht en hulp vooral gericht op het verbeteren van het onderwijs op kleuter- en lagere scholen. De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden naar sport- en spelprojecten voor de jeugd. Bewustwording van de wat oudere jeugd over de gevaren van HIV/AIDS en hun leefomgeving is daarbij primair hoofddoel.
Zie voor meer info www.supportforhomahills.nl
Stichting Tandheelkundig project
 
De stichting Tandheelkundeproject Kenia verleent gratis tandheelkundige hulp op scholen in Kenia. Dat is vooral in het Kwaledistrict achter Mombasa hard nodig, want daar was tot voor kort slechts een tandarts voor 500.000 inwoners. De nood op tandheelkundig gebied was er dan ook schokkend groot en leek nauwelijks te lenigen op het moment dat de stichting werd opgericht (Leiden, 2003), maar langzamerhand komt er enige verbetering in de situatie.