Stichting vraag & Aanbod Internationaal
 
De stichting Vraag en Aanbod Internationaal (V.A.I.) is opgericht in 1985 met als doel het beschikbaar stellen van goede gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling (met name Afrika).
Het project Saints Perpeua an Emmanuel Handicap Centre is gesponsord door Het Graalhuis.
 
Zie voor meer info: http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/nl