Stichting De Samaritaan
 
Stichting De Samaritaan verstrekt noodhulp aan duizenden mensen die door (natuur) geweld uit hun huizen zijn gedreven.
 
Schoon water voorkomt ziekte. 1,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, iedere 15 seconden sterft een kind door geïnfecteerd water. Voor hen is het letterlijk een zaak van leven of dood om gezond drinkwater te hebben. Wereldwijd wordt het Biozand waterfilter gebruikt om duizenden mensen van schoon water te voorzien.
 
Zie voor meer info: http://www.desamaritaan.org/