Stichting Le Pont
Stichting Le Pont wil een klankbord zijn voor concrete wensen van de bevolking in een aantal West-Afrikaanse landen - te beginnen in Benin - en helpen zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
Zie voor meer info: http://www.lepont.nl