Stichting hulp aan Roemenië
De Stichting is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling om de minderbedeelden uit de Roemeense samenleving te helpen. De Stichting helpt geen individuele gezinnen, met enkele uitzonderingen nagelaten, maar streeft ernaar om voorzieningen te treffen zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer faciliteiten worden geboden en daardoor hun bestaan menswaardiger wordt.Dat uit zich in grote, reeds gerealiseerde, projecten zoals de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen, een kindertehuis en een medisch centrum maar ook wordt er kleinschaliger hulp geboden.
 
Zie voor meer info http://www.stichting-har.nl/
 
 
Stichting Livada
Stichting Livada is opgericht om weeskinderen in Roemenië en elders in Europa moreel en financieel te ondersteunen. Wij helpen bij het creëren van het noodzakelijke fundament waarmee deze kinderen zelf in staat gesteld worden om hun eigen situatie te verbeteren en daarmee de grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst voor henzelf en hun omgeving.
Zie voor meer info: http://www.livada.nl/
 
Stichting Kinderhulp Roemenië
 
De SKR verleent hulp, direct of indirect, aan kinderen in Roemenië ongeacht afkomst of overtuiging.
Zie voor meer info: http://www.skrmoerkapelle.nl