Stichting Buru Nyakwere
 
De stichting Buru Nyakwere houdt zich bezig met onderwijs projecten in West-Kenia. Hun doelstelling is om in samenwerking met de lokale gemeenschappen de onderwijs omstandigheden in de regio stapsgewijs te verbeteren en op de lange termijn ervoor te zorgen dat de scholen in de regio voldoen aan een acceptabel onderwijs niveau.
 
 
Stichting help Kakamega
 
De stichting Help Kakamega zoekt schoolgeld voor kansarme wezen in het voortgezet onderwijs : St.-Joseph’s High School in Kakamega. Dat is een stadje in Kenia, in het hart van Afrika.
Zie voor meer info http://www.kakamega.nl/
 
 
Tele Family Foundation
 
De Tele Family Foundation in Kenia wil alleenstaande moeders in staat stellen en toerusten om hen economisch zelfstandig te maken en een stabiele toekomst te bieden. Het is een onafhankelijke, niet-overheid gerelateerde organisatie. Er wordt handelsondersteuning aan de moeders geboden, dagopvang voor de kleine kinderen en onderwijs voor de oudere kinderen.
Zie voor meer info http://www.tfwt.nl
 
Stichting Tandheelkundig project
 
De stichting Tandheelkundeproject Kenia verleent gratis tandheelkundige hulp op scholen in Kenia. Dat is vooral in het Kwaledistrict achter Mombasa hard nodig, want daar was tot voor kort slechts een tandarts voor 500.000 inwoners. De nood op tandheelkundig gebied was er dan ook schokkend groot en leek nauwelijks te lenigen op het moment dat de stichting werd opgericht (Leiden, 2003), maar langzamerhand komt er enige verbetering in de situatie.
 
Stichting Rafiki
Om de bevolking van Makongeni een kans te geven op een betere gezondheidszorg is door de Stichting Rafiki Kenia besloten om een grotere dokterspost te bouwen. De stichting ondersteunt verschillende projecten in Makongeni.
 
Zie voor meer info: http://www.rafikikenia.nl