Het Graalhuis is een stichting en heeft een status van een algemeen nut beogende instelling. Met de opbrengst van de verkoop van goederen worden projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting waar ook ter wereld, ondersteund. 

Wil je Het Graalhuis financieel ondersteunen, dan kan dat. Giften zijn altijd welkom. 

 Je kunt hiervoor contact opnemen via info@graalhuis.nl of door je gift over te maken op ons rekeningnummer.