Stichting het Graalhuis heeft een platte organisatie structuur. Op bestuurlijk niveau dan wel op uitvoerend niveau zijn leden van het bestuur actief. Er zijn bestuursleden speciaal belast met de dagelijkse leiding. Zij begeleiden de medewerkers (vrijwilligers) en sturen het primaire proces: de verkoop van goederen.

Het bestuur van "Stichting het Graalhuis" telt 7 leden.

Voorzitter:  De Rooij, Anthonius Johannes Maria

Vice-voorzitter: Middel-de Vreede, Joanna Maria

Secretaris: van der Poel-van Diemen, Theodora Maria Margaretha Cornelia

Penningmeester: Zandbergen, Jacobus Gerardus Cornelis

Bestuurslid: van der Post- van Goozen, Catharina Maria

Bestuurslid: van der Meer-van Winden, Adriana Maria

Bestuurslid: Groen, Gerard Leendert

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten, akte d.d. 10 januari 1990.

De huidige bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 7 oktober 2011.

Stichting het Graalhuis werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij zetten zich allen belangeloos in om de verkoop van goederen te realiseren en gelden te verwerven voor goede doelen. Zij doneren expertise, tijd en energie.Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ’Aan de bestuursleden kan geen onkostenvergoeding of beloning ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting worden toegekend’ zoals vastgelegd in de statuten. Een winstoogmerk is afwezig. Stichting het Graalhuis ontvangt geen subsidie. Zij huurt het pand waarin het Graalhuis is gevestigd van het Parochiebestuur. Het enige bezit van de stichting is de onmisbare bus, voor het transport van goederen. De bus wordt mede gefinancierd door bijdragen van 36 sponsors.